Nhiều trường đại học không đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo

Tin tức

Theo tin tức của Bộ GD&ĐT cho biết, từ ngày 3 đến 18-5 các đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng vừa công bố tên một số trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu về công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2018.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh của một số trường đại học do chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo. Chưa đảm bảo đúng như nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn hàng loạt trường đại học chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Qua kiểm tra, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều trường ĐH chưa đảm bảo điều kiện về yêu cầu đào tạo

Qua kiểm tra, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều trường ĐH chưa đảm bảo điều kiện về yêu cầu đào tạo

Khi tiến hành kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, còn nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT, quy định là 2,8 m2/sinh viên (SV).

Cụ thể như đối với Trường ĐH Tài chính – Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV); Trường ĐH Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV); Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV).

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường. Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Trường Đại học Võ Trường Toản có 03 khối ngành là Khối ngành III, VI và Khối ngành VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,83 – quy định là 15.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có 05 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,62 – quy định là 15; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,81 – quy định là 25.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng có 03 khối ngành là Khối ngành I, V và VII; trong đó có Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 26,1 – quy định là 25.

Trường ĐH Thành Đô có 04 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó cả 04 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của Khối ngành III là 37,30 – quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 – quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 – quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 – quy định là 25).

Trường Đại học Duy Tân có 04 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 16,32 – quy định là 15 và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,76 – quy định là 25.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 04 khối ngành là Khối ngành II, III, V và VII; trong đó có Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 23,05 – quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 31 – quy định là 25.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên và giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định, không tuyển sinh tràn lan thí sinh khi chất lượng đào tạo còn kém.

Không chỉ có các trường ĐH, trường cao đẳng khối ngành kinh tế, kế toán cho đến các ngành sức khỏe như Trường cao đẳng y dược Sài Gòn, Trường cao đẳng dược Hà Nội ở tất cả các chương trình đạo tạo (cao đẳng chính quy, văn bằng 2, liên thông cao đẳng dược..) đều cần hoàn tất mọi quy định theo chất lượng đề ra của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian tới cho đến kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo. Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

(Trường Cao đẳng y dược Sài Gòn t/h)

Rate this post