Khối D là tự nhiên hay xã hội

Giải đáp thắc mắc: Khối D là tự nhiên hay xã hội?

Giáo dục

Khối tự nhiên và khối xã hội có những đặc điểm và tính chất môn thi hoàn toàn khác nhau. Nhiều bạn đặt ra câu hỏi Khối D là tự nhiên hay xã hội? Để giúp các bạn nắm rõ hơn thì hãy cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây.

Mục Lục

1. Khối tự nhiên và khối xã xã hội khác nhau như thế nào?

Khối tự nhiên và khối xã hội là khái niệm được Bộ giáo dục và Đào tạo phân định rõ ràng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngay cả các bạn học sinh bước vào cấp 3 thì đã có sự phân khối cho phù hợp.

Khối D là tự nhiên hay xã hội?
Khối D mỗi mùa tuyển sinh đều có lượt thí sinh đăng ký rất lớn

Trong đó, khối tự nhiên dùng để chỉ tập hợp môn thiên về tính toán, logic và khoa học. Do vậy, những môn thuộc khối tự nhiên sẽ bao gồm môn Hóa học, Vật lý và Sinh học. Còn khối xã hội sẽ bao gồm những môn như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Bên cạnh đó, có những môn bắt buộc mọi người phải học như Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ buộc phải có trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do vậy các bạn sĩ tử phải nắm rõ những môn học từng khối để có sự lựa chọn phù hợp và chuẩn bị tốt trong tương lai.

>>> Bạn có biết: Lợi thế và các trường tuyển sinh công nghệ thông tin khối D

2. Khối D gồm môn gì?

Trước khi có câu trả lời về khối D là tự nhiên hay xã hội thì bạn phải nắm được khối D gồm những môn gì?

Khối D truyền thống gồm có 3 môn chính là Toán – Văn – Anh. Nhưng việc thay đổi quy chế thi từ năm 2017, khối D được mở rộng thành 99 tổ hợp môn xét tuyển từ khối D01 đến khối D99.

Khối D thiên về những môn Ngoại Ngữ, trong đó sử dụng 17 môn học cụ thể bao gồm: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Pháp). Ngoài ra còn có các môn khác như Lịch sử, Địa Lý, Hóa Học, Sinh học, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Với số lượng môn học lớn mở ra nhiều tổ hợp môn để các bạn sĩ tử đăng ký xét tuyển hàng năm. Trước khi xét tuyển lựa chọn tổ hợp môn phù hợp thì các bạn phải tìm hiểu năng lực bản thân thực sự có đáp ứng không.

Dưới đây sẽ tổng hợp 99 tổ hợp môn khối D để thí sinh tham khảo:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • Khối D là tự nhiên hay xã hội
  Khối D được phần làm 99 tổ hợp môn
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

>>> Xem thêm: Khối D có những ngành nào? Khối D học ngành gì dễ xin việc?

 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

3. Khối D là tự nhiên hay xã hội ?

Với những chia sẻ trên đây hẳn là nhiều người vẫn còn mơ hồ về Khối D thuộc tự nhiên hay xã hội. Ngoài những môn bắt buộc như Toán, Văn, Anh thì các tổ hợp môn khối D còn có Sinh, Hóa.. (khối tự nhiên) và Sử, Địa, GDCD (khối xã hội)…

Như vậy có thể kết luận khối D là con lai của cả khối tự nhiên và khối xã hội.

Tính chất của tổ hợp môn khối D nghiêng về ngoại ngữ. Bởi vậy các bạn sĩ tử có lợi thế môn này thì không nên bỏ lỡ học khối D để phát triển cơ hội nghề nghiệp sau này.

Thực chất, với đa dạng tổ hợp môn sẽ mang lại rất nhiều ngành nghề để bạn trẻ lựa chọn. Trong khi đó nếu tăng cường khả năng ngoại ngữ thì cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc cũng cực kỳ lớn.

Thông tin được tổng hợp trên đây nhằm giải đáp về khối D là tự nhiên hay xã hội. Qua đó giúp bạn đăng ký vào tổ hợp môn ưu thế và có cơ hội việc làm cao sau này. Chúc bạn thành công!

Rate this post